fbpx

Proaktiv:

Kontakt vår superflinke megler

Bjarne Edland har jobbet som eiendomsmegler siden 2007 og har de siste årene også hatt faglig lederansvar. Som eiendomsmegler er Bjarne en pliktoppfyllende og grundig person, med genuin interesse for eiendom og faget eiendomsmegling. Siden starten av hans karriere har Bjarne meglet over 1300 eiendommer og motivasjonen øker stadig. Tilbakemeldinger fra både kjøpere og selgere tyder på at Bjarne er en  tillitsvekkende person med bred faglig kompetanse, som reagerer i forkant.

Det er viktig for Bjarne at kunden blir godt ivaretatt. Gjennom hele prosessen skal kunden føle seg sett og forstått – og produktet som blir levert skal være av høy standard. På den måten skal sluttresultatet
bli optimalt, uten at noe styres av tilfeldigheter.

Kontakt Bjarne

Bjarne Edland
Partner / Eiendomsmegler MNEF

+47 47 41 68 95
edland@proaktiv.no