fbpx

Masiv:

Vi bygger boliger det er trygt å bo i

Masiv Bygg AS er en av Rogalands største og mest anerkjente totalentreprenører. Vi er ledende på oppføring av næringsbygg, men også store på oppføring av  leilighetsbygg i ulike størrelser.

Masiv Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatsingsområde i Sør-Rogaland. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Masiv har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Vi mener at godt samarbeidsklima mellom totalentreprenør, underentreprenør,  arkitekt, eiendomsmegler og grunneier  bidrar til at boliger vi leverer er av høyeste kvalitet. Vi ønsker å bygge  kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid.

Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver  enkelt tomt har en verdi for  lokalsamfunnet. Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet.

For mer informasjon
Svein Kåre Tollefsen
Prosjektleder Masiv AS

+47 905 92 669
svein.kaare@masiv.no